2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi ile Vakfımız, Kemaliye Belediyesi, Kemaliye Kaymakamlığı ve Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu işbirliğinde gerçekleştirilen “Kemaliye (Eğin) ve Çevre Köylerindeki Sistem Kuruluşlarının Tespiti, Çatı (Dam, Rıhtım) ve Cephe Yüzeylerinin Korunmasına Yönelik Çalışma” başlatılmış ve çalışmalar yönelik ilk değerlendirme İstanbul’da Yıldız Teknik Üniversitesinde yapılmıştır. 2015 yılı itibarı ile de tespit çalışması tamamlanmış olup, elde edilen sonuçlar yayına hazırlanmaktadır.

Ayrıca, tespit çalışmasının sonuçlarını TÜBİTAK ‘ta projesine dönüştürmek üzere ayrı bir çalışma başlatılmış durumdadır. Vakfımız bu aşamada da Yıldız Teknik Üniversitesinin çalışmalarını destekleyecektir. Bu çalışmanın en olumlu etkisi diğer köyleri kapsayacak akademik çalışmaların önünün açılmış olmasıdır.

YTU çalışma ekibi içerisinde bulunan Doç.Dr.Aynur Çifçi’nin yönlendirmesi ile Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri Başpınar Köyü’nde “Kemaliye Başpınar’da Yerel Mimari ve Koruma “konulu tez çalışmalarını tamamlamış olup, 16 Mayıs 2015 tarihinde Erzincan Kültür Merkezinde söz konusu çalışmanın sunumunu gerçekleştireceklerdir.

Vakfımızın amacı bu tür akademik çalışmaların mimari farklılık/özellik gösteren diğer köylere de yayılmasını sağlamak olup ilçemizin köyleri ile birlikte özgün mimarisini akademik çalışmalarla belgelendirmek ve geleceğe aktarılmasını sağlamaktır.

ÇEKÜL’ün öncülüğü ile başlayan Kemaliye özgün mimarisinin korunması yönündeki çalışmalar Vakfımızla birlikte ivme kazanmış olup, söz konusu çalışmalar Kemaliye Belediyesi’nin
verdiği destekle birlikte kent merkezi ile sınırlı kalmamış köylere de yayılmıştır.

Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar özverili çalışmalarıyla İlçemizin özgün mimari dokusunun korunması ve yaşatılmasına büyük katkı sağlayan Mütevelli Heyeti Üyemiz ve Yönetim Kurulu Eski Üyemiz Sayın Hilmi Balioğlu’na ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Sayın Eray Parlakkaya’ya teşekkür ederiz.