1995 yılında dönemin Erzincan Valisi Recep YAZICIĞLU’nun gayreti ve öncülüğü ile başlatılan Taşyolu projesi, Fırat’ın geçtiği Kanyon boyunca sarp kayalıklar delinerek açılan çoğu tünellerden oluşan 8,5 km.lik Divriği-Kemaliye-Harput (Elazığ) kültür turizmi ekseni birbirine bağlayan bir “Devlet-Vatandaş İşbirliği” örneği olarak 3 Ağustos 2002’de açıldığında 132 yıllık rüya gerçekleşmiş oldu.

Kemaliye topraklarının ortasından akıp giden Fırat nehrinin üzerinde Başpınar Bucağına bağlı köyleri ilçe merkezine bağlayan köprü, Keban barajı gölü nedeniyle sular altında kalınca bir süre zor şartlarda feribotla sağlanmaya çalışıldı ise de yeterli ve kalıcı olamadı. Nihayet Vali Recep YAZICIOĞLU’nun öncülüğünde “devlet-vatandaş işbirliği” modeliyle 1993 yılında zor tabiat şartlarda başlayan “Başpınar Köprüsü” 13 Eylül 1997’de hizmete açıldı.

Yine bu süreçte Kemaliye Kent Müzesi, Atatürk Kültür Merkezi, Mualla Poyraz Konukevi ve Özkaymaz Konukevi hizmete açıldı.

Nihayet, değerli hemşehrimiz Ulaştırma eski Bakanı Hasan Basri AKTAN’ın öncülüğünde; 18 Ağustos 2001 tarihinde Kemaliye Müzesi bahçesindeki çınar altında yapılan toplantıda kararlaştırılan bir vakıf kurma düşüncesi, 31 Mart 2002’de İstanbul Sepetçiler Kasrında yapılan ve 212 değerli hemşerimizin birlikteliği ile gerçekleşme yoluna girdi. (Ek: Eylem Planı-2001)

Kemaliye’nin olağanüstü doğasını, kültürel değerlerini, özgün mimari yapısını ve bunları günümüze kadar titizlikle saklayabilen insanlarını bir bütün olarak geleceğe taşımayı amaçlayan ve temel ilkeleri kuruluş senedinde saptanan Vakıf, 26 Mayıs 2003 tarihinde  “Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı”  Kemaliye ilçesinin ve köylerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine katkı sağlamak üzere, Kemaliyelilier tarafından kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

Vakfımız kurulduğu tarihten bugüne dek ilçenin halâ kendini koruyan doğası, mimari yapısı, kültürel değerlerini geleceğe taşımak üzere, kuruluş amaçları doğrultusunda, mülki, mahalli, özel ve sivil idarilerle güçlü işbirliği içinde kentin gelişmesine katkıda bulunan birçok projeyi gerçekleştirmiştir. Bu projelerin fiilen gerçekleşmesinde Özgün Mimariyi Koruma ve Yaşatma Komitesi, Doğal Yaşam ve Çevreyi Koruma Komitesi ve Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komitesi’nin önemli katkıları olmuştur.

Sonuç olarak KEMAV öncülüğünde yürütülen etkinlikler incelendiğinde, Kemaliye’nin 15 yılda; evden sokağa, kent merkezine, havzaya, bölgeye ve ülkeye uzanan yolda ne denli mesafe aldığı görülecektir. Bu yönüyle Kemaliye, Vakfın gayretiyle; kendine yakışır özgün kent kimliği nedeniyle Anadolu kültür birlikteliğini oluşturan “Tarihi Kentler Birliği” ile “ÇEKÜL Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı” içindeki onurlu yerini de almış bulunmaktadır. Kısa adı “KEMAV” olan vakıf, 2007 yılından itibaren İstanbul – Fatih semtinde bulunan Erzincan Kültür Merkezinde faaliyetlerini sürdürmektedir.