2001-09-20
2001

2001 de  Onursal Başkanımız Hasan Basri Aktan önderliğinde  Kemaliye de konuşulmuş ve 2003 yılında İstanbul’da 212 üyeyle kurulmuştur.

Kemaliye Halı Sahası, Milli Piyango İdaresi’nden reklam faaliyeti kapsamında sağlanan 24.000 TL’lik yardımla yeniden tesis edilmiştir.

Hükümet Konağı çevre düzenlemesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden temin edilen 20.000 TL’lik ödenekle gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Kırkgöz çevre düzenlemesi için Turizm Bakanlığından 40.000 TL destek alınmıştır.

2004-09-20
2004

2004 yılında 1. Kemaliye (Eğin) Doğa Sporları Şenliği  gerçekleştirilmiştir.

Eğin müziğinin CD ve kaseti yapılmıştır.

İlk Kemaliye Kent Rehberi  düzenlenmiş ileriki yıllarda da geliştirilerek İngilizce Almanca ve Fransızcası da olmak üzere 10 binlerce baskısı yapılarak dağıtılmıştır.

2005-09-19
2005

2005 yılında Doç. Dr. Ahmet Çetinsaya tarafından alınarak Vakfımıza bağışlanan Taşdibi Mahallesi’nde ki değirmenin restorasyonu yaptırılarak  üretime hazır hale getirilmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi  öğrencilerinin Kemaliye Kent tarihi ve mimari dokusu ile ilgili çalışmaları Vakfımız tarafından desteklenmiştir.

ÇEKÜL Vakfının  UNESCO destekli Kentler Çocuklarındır projesinin Kemaliye ayağı  Vakfımız tarafından desteklenmiştir.

 

2005-09-20
2005

2005 yılında SİT alanı ilan edilen Kemaliye de 45 sivil mimarlık örneği evin 33 adedi için Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği proje desteğine müracaat ve bunu 5 adedinin roleve ve restorasyon projesi yardımı

Başbağlar anma törenlerinin ulusal basında yer alması  için girişimler,

İlerleyen yıllarda bir çok evin ve sokağın restorasyonu için destekler takip edilmiş ve yüzlerce ev desteklerle restore edilmiştir.

Apçağa Köyü’nün çalışmalarına ve Kemaliye mimarisiyle ilgili sunum, tanıtım vb. konularda aktif katılım sağlanmıştır.

2007-09-20
2007

Dut’un hem yörenin geleneksel doğal dokusundaki yerini sürdürmesi hem de ekonomik bir değer olarak ortaya çıkarılması ve bu gayeye yönelik bir birliğin oluşturulması için , ilki, 24/2/2007 de İstanbul da diğeri ise 21/4/2007 de Kemaliye de olmak üzere iki seminer düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) her yıl gençlik alanında en iyi çalışmalara verilen ödül 2007 yılında ki Doğa Sporları Şenliğine verilmesi uygun görülmüştür.

Dünya Gençlik Merkezi ile yapılan ortak çalışma doğrultusunda 16 yabancı ülke gencinin İlçemizde kamp yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu guruptan 3 genç daha sonra Doğa Sporları Şenliğine katılarak aktif olarak çalışmışlardır.

2008-09-20
2008

2008 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim  Üyesi Sayın Zöhre Bulut tarafından yürütülen  Kemaliye ve yakın çevresinin Alternatif Turizm kapsamında Rekreasyonel Turizm potansiyeli adlı tez çalışmasının kitap olarak basımı Vakfımız tarafından üstlenilmiştir.

2010-09-20
2010

2010 yılında Kemaliye Kaymakamlığına başvurularak Kemaliye İlçesi ve 55 köyüne ait yerleşim planları temin edilmiş ve Vakıf arşivine alınmıştır.

Vakıf Kemaliye Kadınlar Derneği ile Gazenne Kumaşı Dokumasını Yaşatma ve Koruma Projesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Tarım-Turizm –Sanayi Mali Destek Programı kapsamında geliştirilmiş, 195.189,75 TL proje değeri ile 157.189,75 TL hibe mali destek almıştır.

28.10.2010  tarihinde iktisadi işletme kurmak üzere Mütevelli Heyetten yetki alınarak Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı İktisadi İşletmesi kurulmuştur.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınarak Mali Genel Kurullarımızın Kemaliye de yapılması mümkün olmuştur.

2011-09-20
2011

17 Nisan 2011 de Mali Genel Kurul ile beraber muhtarlar, STK ve diğer meslek kuruluşlarının katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Birleşmiş Milletler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birlikte düzenlenen Sürdürülebilir Turizm Konferansı, Küresel ve Ulusal Deneyimler başlıklı etkinlikte Vakıf Başkanımız tarafından Kemaliye’nin turizmde geldiği konum sunumla aktarılmıştır.

Kemaliye’nin katıldığı  EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı çalışmalarına her yıl aktif destek verilmiştir.

 

2011-09-20
2011

Kemaliye ve çevre köylerindeki evlerin sistem kuruluşlarının tespiti, çatı ve cephe yüzeylerinin korunmasına yönelik çalışma Yıldız Teknik Ün. Mim. Fak. Yapı Elemanları ve Malzemeleri Bilim Dalı ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Aynur Çiftçi ve Melik Efeoğlu Portekiz de gerçekleştirilen Geleneksel Malzeme ve yapı Teknikleri Konferansı’nda  Başpınar Köyü sunumuyla birinci olmuşlardır.

 

2011-09-20
2011

Çok sayıda tez çalışmalarının, Kemaliye fotoğraf Albümlerinin, şiir ve anı kitaplarının, Kültürel yayınların (Kemaliye de Geleneksel Giyim Kuşam),takvim, kartpostal , CD, DVD basımı gerçekleştirilerek Kemaliye’nin tanıtımına katkı  verilmiştir.

Tursab ile birlikte Başkanı Başaran Ulusoy’un da katıldığı TURSAB konferans salonunda bir toplantı düzenlenerek Türkiye de ki kültür ve doğa turizmi yapan tüm tur operatörlerine Kemaliye sunumu yapılmıştır.

Kemaliye evlerinin özgün mimarisinin korunmasına  ve çarşı dokusunun yeniden düzenlenmesine yönelik TOBB den Eski Sanayi Bakanımız Ali Çoşkun’un destekleriyle 200.000 TL’lik yardım

2012-09-20
2012

Nisan 2012 de Yıldız Teknik Üniv. Mimarlık Fakültesinin Kemaliye özgün mimarisiyle ilgili çalışmalarıyla ilgili, yerel ustalarımızın da katıldığı ve Üniversite Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen bilimsel sunum,

Gurbet te ki köy derneklerinin toplantı ve seçimlerine katılım,

İstanbul/Fatih Kıztaşı’nda ki Erzincan Kültür Merkezinin binası 29 yıllığına kiralanmış ve bir yıl sonra güçlendirme çalışmaları tamamlanarak KEMAV, KEFTUD, ERSİAD ve EKEV tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

 

2012-09-20
2012

Mehmet Tevfik Şenel’e ait Kemaliye çarşı 1. sokak da ki dükkan Kemaliye mimarisine göre yaptırılarak Vakfımızın Kemaliye Temsilciliği olarak çalışmalara başlamıştır.

İhtiyaç sahibi yöremiz gençlerinden lise ve Üniversite öğrencilerine burslar verilmiştir.

İstanbul Kemaliye Folklor ve Turizm Derneğine (KEFTUD) yöresel kıyafetlerin hazırlanması gayesiyle maddi destek sağlanmıştır.

Pamukkale Ün. Öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Kadir Pektaş’ın Kemaliye (Eğin) de Türk Mimarisi isimli doktora çalışması Kemaliye Derneklerimizle birlikte  kitap olarak bastırılmıştır.

 

2012-09-20
2012

Kemaliye yollarının yapımı ve içme suyu ihtiyaçlarının KÖYDES programımdan karşılanması için girişimde bulunulmuş ve söz konusu hizmetlerin daha etkin  bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

Tüm hemşerilerimizin ve Kemaliye Dostlarının acı gününde dayanışma, iyi gününde paylaşma amacıyla hızlı ve ekonomik haberleşme esaslı haberleşme gurubu, web sayfaları, facebook sayfası ve cep telefonu mesaj gurubu oluşturulmuştur. Bazı haberlerimiz 100.000 üzeri tıklanmıştır.

Divriği Demir Madeni ve KekikpınarMadenlerinin  oluşturduğu kirlilik, TV kanalında Kemaliye’yi yanlış tanıtan Köprü dizisi gibi olaylara ilgili mercilerde girişimlerde bulunularak konular doğru mecrasına çekilmiştir.

 

2012-09-20
2012

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Heykeltıraş Bölümü öğrencilerinin ilçemizde heykel çalışmaları yapmaları sağlanmıştır.

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyelerinin  Kemaliye de çalışma yapmaları tüm masrafları Vakfımız tarafından karşılanarak sağlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde kentsel sit alanı ile ilgili iyileştirmeler yapılmış ve kurulun etkin destek vermesi sağlanmıştır.

Vakıf Başkanımızın girişimleri sonucu havza boyutunda kalkınma projesi kapsamında Kemaliye’nin de içinde bulunduğu  Yukarı Fırat Havzası Kalkınma Birliği kurulmuştur.