2001-09-20
2003

2001 de  Onursal Başkanımız Hasan Basri Aktan önderliğinde  Kemaliye de konuşulmuş ve 2003 yılında İstanbul’da 212 üyeyle kurulmuştur.

Kemaliye Halı Sahası, Milli Piyango İdaresi’nden reklam faaliyeti kapsamında sağlanan 24.000 TL’lik yardımla yeniden tesis edilmiştir.

Hükümet Konağı çevre düzenlemesi, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden temin edilen 20.000 TL’lik ödenekle gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.

Kırkgöz çevre düzenlemesi için Turizm Bakanlığından 40.000 TL destek alınmıştır.

2004-09-20
2004

2004 yılında 1. Kemaliye (Eğin) Doğa Sporları Şenliği  gerçekleştirilmiştir.

Eğin müziğinin CD ve kaseti yapılmıştır.

İlk Kemaliye Kent Rehberi  düzenlenmiş ileriki yıllarda da geliştirilerek İngilizce Almanca ve Fransızcası da olmak üzere 10 binlerce baskısı yapılarak dağıtılmıştır.

2005-09-19
2005

2005 yılında Doç. Dr. Ahmet Çetinsaya tarafından alınarak Vakfımıza bağışlanan Taşdibi Mahallesi’nde ki değirmenin restorasyonu yaptırılarak  üretime hazır hale getirilmiştir.

Mimar Sinan Üniversitesi  öğrencilerinin Kemaliye Kent tarihi ve mimari dokusu ile ilgili çalışmaları Vakfımız tarafından desteklenmiştir.

ÇEKÜL Vakfının  UNESCO destekli Kentler Çocuklarındır projesinin Kemaliye ayağı  Vakfımız tarafından desteklenmiştir.

 

2005-09-20
2005

2005 yılında SİT alanı ilan edilen Kemaliye de 45 sivil mimarlık örneği evin 33 adedi için Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği proje desteğine müracaat ve bunu 5 adedinin roleve ve restorasyon projesi yardımı

Başbağlar anma törenlerinin ulusal basında yer alması  için girişimler,

İlerleyen yıllarda bir çok evin ve sokağın restorasyonu için destekler takip edilmiş ve yüzlerce ev desteklerle restore edilmiştir.

Apçağa Köyü’nün çalışmalarına ve Kemaliye mimarisiyle ilgili sunum, tanıtım vb. konularda aktif katılım sağlanmıştır.

2007-09-20
2007

Dut’un hem yörenin geleneksel doğal dokusundaki yerini sürdürmesi hem de ekonomik bir değer olarak ortaya çıkarılması ve bu gayeye yönelik bir birliğin oluşturulması için , ilki, 24/2/2007 de İstanbul da diğeri ise 21/4/2007 de Kemaliye de olmak üzere iki seminer düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) her yıl gençlik alanında en iyi çalışmalara verilen ödül 2007 yılında ki Doğa Sporları Şenliğine verilmesi uygun görülmüştür.

Dünya Gençlik Merkezi ile yapılan ortak çalışma doğrultusunda 16 yabancı ülke gencinin İlçemizde kamp yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu guruptan 3 genç daha sonra Doğa Sporları Şenliğine katılarak aktif olarak çalışmışlardır.

2008-09-20
2008

2008 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim  Üyesi Sayın Zöhre Bulut tarafından yürütülen  Kemaliye ve yakın çevresinin Alternatif Turizm kapsamında Rekreasyonel Turizm potansiyeli adlı tez çalışmasının kitap olarak basımı Vakfımız tarafından üstlenilmiştir.

2010-09-20
2010

2010 yılında Kemaliye Kaymakamlığına başvurularak Kemaliye İlçesi ve 55 köyüne ait yerleşim planları temin edilmiş ve Vakıf arşivine alınmıştır.

Vakıf Kemaliye Kadınlar Derneği ile Gazenne Kumaşı Dokumasını Yaşatma ve Koruma Projesi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Tarım-Turizm –Sanayi Mali Destek Programı kapsamında geliştirilmiş, 195.189,75 TL proje değeri ile 157.189,75 TL hibe mali destek almıştır.

28.10.2010  tarihinde iktisadi işletme kurmak üzere Mütevelli Heyetten yetki alınarak Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı İktisadi İşletmesi kurulmuştur.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınarak Mali Genel Kurullarımızın Kemaliye de yapılması mümkün olmuştur.

2011-09-20
2011

17 Nisan 2011 de Mali Genel Kurul ile beraber muhtarlar, STK ve diğer meslek kuruluşlarının katılımı ile istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Birleşmiş Milletler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birlikte düzenlenen Sürdürülebilir Turizm Konferansı, Küresel ve Ulusal Deneyimler başlıklı etkinlikte Vakıf Başkanımız tarafından Kemaliye’nin turizmde geldiği konum sunumla aktarılmıştır.

Kemaliye’nin katıldığı  EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı çalışmalarına her yıl aktif destek verilmiştir.

 

2011-09-20
2011

Kemaliye ve çevre köylerindeki evlerin sistem kuruluşlarının tespiti, çatı ve cephe yüzeylerinin korunmasına yönelik çalışma Yıldız Teknik Ün. Mim. Fak. Yapı Elemanları ve Malzemeleri Bilim Dalı ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Aynur Çiftçi ve Melik Efeoğlu Portekiz de gerçekleştirilen Geleneksel Malzeme ve yapı Teknikleri Konferansı’nda  Başpınar Köyü sunumuyla birinci olmuşlardır.

 

2011-09-20
2011

Çok sayıda tez çalışmalarının, Kemaliye fotoğraf Albümlerinin, şiir ve anı kitaplarının, Kültürel yayınların (Kemaliye de Geleneksel Giyim Kuşam),takvim, kartpostal , CD, DVD basımı gerçekleştirilerek Kemaliye’nin tanıtımına katkı  verilmiştir.

Tursab ile birlikte Başkanı Başaran Ulusoy’un da katıldığı TURSAB konferans salonunda bir toplantı düzenlenerek Türkiye de ki kültür ve doğa turizmi yapan tüm tur operatörlerine Kemaliye sunumu yapılmıştır.

Kemaliye evlerinin özgün mimarisinin korunmasına  ve çarşı dokusunun yeniden düzenlenmesine yönelik TOBB den Eski Sanayi Bakanımız Ali Çoşkun’un destekleriyle 200.000 TL’lik yardım

2012-09-20
2012

Nisan 2012 de Yıldız Teknik Üniv. Mimarlık Fakültesinin Kemaliye özgün mimarisiyle ilgili çalışmalarıyla ilgili, yerel ustalarımızın da katıldığı ve Üniversite Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen bilimsel sunum,

Gurbet te ki köy derneklerinin toplantı ve seçimlerine katılım,

İstanbul/Fatih Kıztaşı’nda ki Erzincan Kültür Merkezinin binası 29 yıllığına kiralanmış ve bir yıl sonra güçlendirme çalışmaları tamamlanarak KEMAV, KEFTUD, ERSİAD ve EKEV tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

 

2012-09-20
2012

Mehmet Tevfik Şenel’e ait Kemaliye çarşı 1. sokak da ki dükkan Kemaliye mimarisine göre yaptırılarak Vakfımızın Kemaliye Temsilciliği olarak çalışmalara başlamıştır.

İhtiyaç sahibi yöremiz gençlerinden lise ve Üniversite öğrencilerine burslar verilmiştir.

İstanbul Kemaliye Folklor ve Turizm Derneğine (KEFTUD) yöresel kıyafetlerin hazırlanması gayesiyle maddi destek sağlanmıştır.

Pamukkale Ün. Öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Kadir Pektaş’ın Kemaliye (Eğin) de Türk Mimarisi isimli doktora çalışması Kemaliye Derneklerimizle birlikte  kitap olarak bastırılmıştır.

 

2012-09-20
2012

Kemaliye yollarının yapımı ve içme suyu ihtiyaçlarının KÖYDES programımdan karşılanması için girişimde bulunulmuş ve söz konusu hizmetlerin daha etkin  bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır.

Tüm hemşerilerimizin ve Kemaliye Dostlarının acı gününde dayanışma, iyi gününde paylaşma amacıyla hızlı ve ekonomik haberleşme esaslı haberleşme gurubu, web sayfaları, facebook sayfası ve cep telefonu mesaj gurubu oluşturulmuştur. Bazı haberlerimiz 100.000 üzeri tıklanmıştır.

Divriği Demir Madeni ve KekikpınarMadenlerinin  oluşturduğu kirlilik, TV kanalında Kemaliye’yi yanlış tanıtan Köprü dizisi gibi olaylara ilgili mercilerde girişimlerde bulunularak konular doğru mecrasına çekilmiştir.

 

2012-09-20
2012

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Heykeltıraş Bölümü öğrencilerinin ilçemizde heykel çalışmaları yapmaları sağlanmıştır.

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyelerinin  Kemaliye de çalışma yapmaları tüm masrafları Vakfımız tarafından karşılanarak sağlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde kentsel sit alanı ile ilgili iyileştirmeler yapılmış ve kurulun etkin destek vermesi sağlanmıştır.

Vakıf Başkanımızın girişimleri sonucu havza boyutunda kalkınma projesi kapsamında Kemaliye’nin de içinde bulunduğu  Yukarı Fırat Havzası Kalkınma Birliği kurulmuştur.

2019-01-31
2013

27 Mart 2013- Eskişehir Anadolu Üniversitesi “Kemaliye Tanıtım Günü”kapsamında Kemaliye’ye özgü geleneksel kıyafetlerin sergilendiği bir defile düzenlenmiştir.

03 Nisan 2013-Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryumunda yerel ustaların katılımı ile gerçekleştirilen “Kültürel Mimari Değerler Kemaliye” konulu panel ve sergi düzenlenmiştir.

Via Ferrata parkurunun 2. Etabı açılmiştir

Kadriye Ayda Ünal tarafından yürütülen uzun araştırmalar sonucunda derlenerek yayına hazırlanan “Kemaliye (Eğin) Den Geleneksel Giyim Kuşam Derlemeleri” isimli kitap Vakfımızın kültür yayını olarak bastırılarak, geleneksel giyim-kuşam değerlerimizin geleceğe aktarılmasına çalışılmıştır.

2019-01-31
2013

Bestesi Değerli Hemşehrimiz ve Mütevelli Heyet Üyemiz, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Ali Çoşkun’a, güftesi Değerli Hemşehrimiz Burhan Tarlabaşı’na ait olan ve Eğin hasretini ifade eden “Hasretimsin” türküsü CD çalışması tamamlanmış olup Vakfın kültür yayını olarak satışa sunulmuştur.

22 Nisan 2013 tarihinde Kemaliye Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Kemaliye Yol Haritası” hazırlıkları değerlendirme toplantısında ve 21 Nisan 2013 tarihinde 2. Kemaliye İstişare Toplantısında İlçemizin geleceğine yönelik olarak belirlenen dokuz konu başlığı (Sağlık, Ulaşım, Yaban hayatı ve Doğa Bitki Örtüsünün Korunması, Maden İşletme Sahaları ve İlçemize Etkileri, Turizm, Eğitim, Ekonomik Kaynakların Oluşturulması, Kemaliye Platformunun Oluşturulması (KEMAP) Konut İhtiyacı) temel olmak üzere, 2014- 2023 dönemi Kemaliye Yol Haritası hazırlık çalışmaları yürütülmüş olup, Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Tamer Cömert öncülüğünde yapılan envanter çalışması ile birlikte yol haritasının ilk değerlendirmesi 01 Şubat 2014 TÜYAP’ta sunulmuştur

2019-01-31
2014

Kemaliye ve çevre köylerindeki evlerin sistem kuruluşlarının tespiti, çatı ve cephe yüzeylerinin korunmasına yönelik çalışma Yıldız Teknik Ün. Mim. Fak. Yapı Elemanları ve Malzemeleri Bilim Dalı 2014 yılında tamamlamış. Çalışma, TÜBİTAK ‘ta  projeye dönüştürülmek üzere ayrı bir çalışma başlatılmıştır.

YTU çalışma ekibi içerisinde bulunan Doç.Dr.Aynur Çifçi’nin yönlendirmesi ile Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri Başpınar Köyü’nde “Kemaliye Başpınar’da Yerel Mimari ve Koruma” konulu tez çalışmalarını tamamlamış olup, Erzincan Kültür Merkezinde söz konusu çalışmanın sunumunu gerçekleştirilecektir.

Nisan 2014 ayında Kaya Grubunca sağlanan 27.000.-TL değerindeki malzemeler ile yine aynı Şirketçe gönderilen teknik ekip tarafından Karanlık Kanyondaki atlayış mevki inde bir kaza sonucu kopan telin yerine yenisi çekilmiş, resmi makamlara da gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

2019-01-31
2014

Şenliklerimiz ilk defa 2014 yılında Erzincan Valiliği himayesinde gerçekleşmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası çerçevesinde 19-20 Nisan 2014 tarihleri arasında “FidanCanlar Kemaliye’de” projesi geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmiştir. Projemizin amacı Atatürk’ün dünyada ilk kez çocuklara hediye ettiği bayramda aynı coğrafyada farklı kültürel kimlikle yaşayan çocuklarımızın kentlerinin doğal ve kültürel mirasını, tarihi dokusunu, gelenek ve göreneklerini tanıtarak milli ve kültürel kimlik duygusunu geliştirmeleri ve tanıtmalarını sağlamıştır.

Sırat on Fırat Asma Yürüyük Köprüsü ile ilgili çalışmalar başlamıştır

2019-01-31
2015

Transanatolia Rallisi Kemaliye’den geçen ve kentimizin yurtdışında ve yurtiçinde tanıtımına katkısı olmuştur. Ayrıca Kemaliye Transanatolia Rallisinin 2016 sezonu parkurunda da yer alacaktır.

5 Mayıs 2015 tarihinde Vakfın Yayıncılık ve FolklorKültürel Etkinlikler Komitesince “Kemaliye’de Bahar Başka Güzel” adıyla Hıdırellez Şenliği düzenlenmiştir. Anadolu’ya özgü bu gelenek ve görenekleri yeni nesillere aktarmak üzere Şenlik kapsamında, Kemaliye’deki genç müzik kursiyerlerinin sahne sunumu, gitar ve bağlama dinletisi ile halk oyunları ekibinin gösterisi gibi birçok etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Asma yürüyüş köprüsü projemizin “Sırat on Fırat” markası ile daha yaygın olarak bilinmesi, marka değerinin koruma altına alınması ve geliştirilmesi amacıyla Vakıf olarak marka tescili için Türk Patent Enstitüsüne gerekli başvuruda bulunulmuş olup, gerekli süreç devam etmektedir.

2019-01-31
2016

28 Mart 2016 tarihinde “Çocuklar Geleceğimizdir” projesi kapsamında Kemaliye Mukkades Muhlis Cüher İlkokulunda okul öncesi çocuklara yönelik bir etkinlik düzenlemiştir. Aynı etkinlik 29 Mart 2016 tarihinde Topkapı Köyü İlkokulu 1. sınıf öğrencileri ile birlikte de gerçekleştirilmiştir. Etkinlikte kullanılan aktivite setleri ile üç ana başlıkta özetlenen amaçlar çerçevesinde okul öncesi çocuklarla değişik oyun ve aktiviteler eğitimciler nezdinde gerçekleştirilmiştir.

Vakfımız tarafından gerçekleştirilen “Ağaç Giydirme Sanatı” Projesi kapsamında maharetli bayanlarımız tarafından imece usulü ile örülen rengarenk motifler, 18 Temmuz 2016 tarihinde Kemaliye Belediye binası önünde bulunan ağaçlara yine aynı bayanlar tarafından birbirine eklenerek tek tek giydirilmiştir. “Ağaç Giydirme Sanatı” Projesinin gerçekleştirilmesindeki ana amaç kent merkezlerinde görsel zenginliği arttırmakla birlikte bu tür projelerle ağaçları koruyarak çevre bilincini yaymaktır

2019-01-31
2016

Vakfımız tarafından Topkapı (Ençiti) köyünde yaptırılan KEMAV Çocuk Oyun Parkı projesi tamamlanmıştır

30 Ocak 2016 tarihli genel kurulumuzda Kemaliye kent merkezinde, Kemaliye kültürünü yaşatabilecek ve gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayacak özgün mimari yapımıza uygun bir evin satın alınması kararı alınmıştır. Özgün mimari dokuya sahip, korunmuş, kültür varlığı olarak tescilli bir Kemaliye (Eğin) evi olan Sehlikigilin evin satın alınması kararı alınmıştır. Orhan Uyanık ile 26 Aralık 2016 tarihinde ön sözleşme imzalanmıştır.

Hacı Ali Akın Lisesi Bilgisayar Laboratuvarına malzeme alımı gerçekleştirilmiştir.

Hacı Alı Akın Lisesi öğrencilerine kitap alımı gerçekleştirilmiştir

2015 yılında yaptığımız marka başvurusu 22 Kasım 2016 yılında marka tescil belgesinin alınması ile sonuçlanmış ve Sırat on Fırat markası KEMAV İktisadi İşletmesi adına tescil edilmiştir.

2019-01-31
2017

20-21 Nisan 2017 de Vakfımızın daveti ve organizasyonuyla Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi, değerli hemşerimizProf.Dr. Ayşe Akın Kemaliye’de lise ve üniversite gençler ile kadınlara yönelik halk sağlığı, kadın hastalıkları ve doğum konulu konferanslar vermiştir.

30 Ocak 2016 tarihli genel kurulumuzda alınan karar gereği, KEMAV Kemaliye (Eğin) Kültür Evi olarak hizmet edecek, Kemaliye kent merkezinde bulunan, özgün mimari dokuya sahip, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kültür varlığı olarak 25/11/2005 tarih 234 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescillenmiş bir Kemaliye (Eğin) evi olan SEHLİHGİL EVİsatın alınmış olup, tapusu 13 Temmuz 2017 tarihinde Kemaliye Tapu Kadastro dairesinde Vakfımız adına teslim alınmıştır.

2019-01-31
2017

2017 yılında, “Kemaliye Akçalı Köyünde Geleneksel Konutların Mimari özellikleri ve koruma sorunları” başlığı ile tez çalışması devam etmektedir. Tamamlandığında Vakfımız merkezinde sunumu gerçekleştirilecektir.

Kemaliye’deki tırmanış rotalarını da içeren “Doğan Palut – Türkiye Kaya tırmanış rotaları” adlı kitaba maddi destek sağlanmıştır

19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında vakfımız ve Yön Sanat Evi işbirliğinde 1. Kemaliye Tiyatro Festivali gerçekleştirilmiştir.

‘KEMAV Ağaç Şenliği’ adıyla Topkapı Köyü İlköğretim öğrencilerinin performans değerlendirme dersine dahil edilmiştir.

Merhum Fevzi Akfırat’ın Vakfımızın kuruluşunda sağladığı büyük desteği yad etmek üzere şükranlarımızı ifade eden tabela yaptırılmıştır.