30 Ocak 2016 tarihli genel kurulumuzda alınan karar gereği, KEMAV Kemaliye (Eğin) Kültür Evi olarak hizmet edecek, Kemaliye kent merkezinde bulunan, özgün mimari dokuya sahip, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kültür varlığı olarak 25/11/2005 tarih 234 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescillenmiş bir Kemaliye (Eğin) evi olan SEHLİHGİL EVİ satın alınmış olup, tapusu 13 Temmuz 2017 tarihinde Kemaliye Tapu Kadastro dairesinde Vakfımız adına teslim alınmıştır.

Kemaliye’nin unutulmaya yüz tutmuş kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktarılmasına imkan sağlayan, özgün mimari değerlerimizi koruyacak olan bu ev ayrıca gelişen turizme de katkı vermesi ve bu vesileyle kültürümüzün ülke sınırları dışına taşıyarak tanıtması amacına da hizmet edecektir. Ayrıca Kemaliye (Eğin) Yaşam Müzesi ve Kültür Evi; Kemaliye’mizin daha iyi tanıtılmasına ve KEMAV İktisadi İşletmesi aracılığıyla Kemaliye’mizin özgün kültürel ve tarımsal ürünlerinin ticarileştirilmesine katkı sağlayacak şekilde yöremizin hizmetine sunulacaktır.

Restorasyon projesi hazırlıkları ile KEMAV Kemaliye (Eğin) Kültür Evi’nin iç teşrifatının amaca uygun bir şekilde yapılarak geleneksel Eğin yaşamının, kültürümüzün sergilenebileceği şekilde projelendirilme çalışması mimar Eray PARLAKKAYA tarafından tamamlanmış olup T.C Kültür Bakanlığına başvuru gerçekleştirilmiştir.

Başta evin varisleri olmak Sehlikgilin Evi Vakfımıza kazandırmak üzere tüm destekçilerimize teşekkür ederiz.

Bağışlayan Kişi/ Kuruluş Tutar
Mütevelli Heyet 423.350,00
STK/ Köy Dernekleri 11.650,00
Yönetim Kurulu 22.000,00
Mütevelli Heyet üyesi olmayan 75.000,00
Toplam 532.000,00

Mirasımızı geleceğe aktarmak üzere her daim desteğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Restorasyon çalışmalarına katkıda bulunmak isteyen dostlarımız için Vakfımıza ait banka hesap bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Banka Hesap Bilgileri:

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Banka Hesap Bilgileri:
Banka : T.C.Ziraat Bankası
Hesap Sahibi : Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı
Şube Kodu : 488-Fatih
Hesap No : 11366900-5008
IBAN : TR 69 0001 0004 8811 3669 0050 08