1961 yılında doğmuştur. Orta ve lise öğrenimi İstanbul’da, tıp öğrenimini ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görmüştür. İngilizce ve Almanca bilmektedir. AKUT kurucu Başkanı, TTB, Wadem ve ACEP üyesidir. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yrd.Doç.Dr. olarak görev yapmaktadır.
1992 yılında Erciyes Üniversitesi Fizik Bölümünü tamamladıktan sonra bilgisayar kontrollü makinelerin geliştirilmesi, kodlanması ve uygulaması konusunda 6 yıl çalıştı. 1998 yılında halen Yön. Krl. Bşk. Ve Genel Müdürü olarak görev yaptığı Otomatik Otopark Sistemleri San.ve Tic. A.Ş.’yi kurdu. 2003 yılında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında birçok kamu ve özel sektör otopark projesinin tasarım ve uygulama süreçlerini yönetti. Müştak Ağrikli, üç çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.
1968 senesinde Stuttgart Almanya’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Almanya’ da görmüş olup, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Özel bir şirkette İdari müdür ve teknik çevirmen olarak görev yapmaktadır.
1964 Kemaliye doğumludur. Evli 2 erkek çocuk babası olan Ünsal, elektronik mühendisidir. Halen GMT END. EL. LTD Şti Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.
1966 İstanbul’da doğmuştur. İlkokul 3. Sınıfa kadar Kemaliye’de, daha sonra ilkokul, ortaokulve lise eğitimini İstanbul’da görmüştür. Sahibi olduğu Ateş İplik San. ve Tic. Ltd. şirketindeçalışmaya devam etmektedir. 18. Dönem İTO komite seçimlerine Elyaf ve İplik komitesindenİTO meclis üyeliğine seçilmiştir. İTO meclis üyeliği halen devam etmektedir. Bunun dışındabirçok STK ve iş adamları derneğine üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
İlk orta lise ve yüksekokulu öğrenimini İstanbul da yapmıştır. Çamlıca Kız Lisesi, Haydarpaşa Anadolu Lisesinde öğretmenlik ve yöneticilik yapmıştır. Kemaliye Turizm ve Folklor Derneğinde Halk oyunları çalışmalarına başlamış yurt içi ve yurt dışı festivallerine katılarak Kemaliye ve Türkiye’nin farklı yöreleri halk oyunlarının tanıtımına katılmış ve yarışmalarında seçici kurul olarak görev almıştır. İstanbul genelinde Okullar arası yapılan tüm etkinlilerde İl kutlama komitelerinde görev almıştır. Çekül vakfı 7 bölge 7 kent proje uygulayıcısı olarak görev almıştır. 20 yıldır Kemaliye ve çevre köy okulları öğrencileri ile proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. M.Serdal Ünal ile evlidir.
1960 yılında Erzincan Kemaliye’ye bağlı Ocak köyünde doğmuştur. İlköğretimini Kemaliye’de yaptıktan sonra İstanbul’a gelerek iş hayatına atılmıştır. 1978 yılında Erman Mobilya’yı kurmuştur. – yılları arasında Ocak Köyü Dernek başkanlığını yürütmüştür. Halen Erman Mobilya’da yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
M.Ferudun ÇELİKMEN
Müştak AĞRİKLİ
Aytül ERDALOĞLU
Günhan ÜNSAL
Bekir Taner ATEŞ
Kadriye Ayda ÜNAL
Rıza ERMAN

Yönetim Yedek Üyeler
Ahmet Rıfat YETKİN
Etem KILIÇ
Feray KÖSE
Mustafa Tamer AKSOY

Denetim Asil Üyeler
Ayşe KARAUSTA
Fatma GEDİKOĞLU
Ömer KESGİNKILIÇ

Denetim Yedek Üyeler
Mehmet ATAMAN
Hasan ŞENEL