1967 yılında Erzincan’ın Kemaliye (Eğin) İlçesi Akçalı (Sosük) Köyü’nde doğdu.

İlk ve ortaokul öğrenimini Kemaliye’de tamamladı. Zonguldak Ticaret Lisesinden mezun oldu.Daha sonra sırasıyla; Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu İşletme (Ön lisans), Anadolu Üniversitesi İktisat (Lisans) veBaşkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programlarından mezun oldu.

1989 yılında Maliye ve Gümrük Bakanlığı Ankara Defterdarlığı’nda memuriyete başladı. Maliye ve Gümrük Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’nde görev yaptı (1990-1991). TBMM’de Milletvekili Danışmanlığı görevinde bulundu (1993-2002). Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde sırasıyla;Bakan Danışmanı (2002-2003), Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı (2003-2004), Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdür Yardımcısı (2004-2007), İç Ticaret Genel Müdürü  (2007-2013) ve önce Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda ve daha sonra Ticaret Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. (2013-2018)

10 uncu (2014-2018) ve 11 inci (2019-2023) 5 yıllık Kalkınma Planı Ticaret Hizmetleri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı olarak görev yapıyor.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler:

  • Kemaliye (Eğin) Kültür ve Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
  • Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi
  • Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
  • Ankara Üniversiteliler Derneği Üyesi
  • Kemaliye (Eğin) Kültür ve Kalkındırma Derneği Üyesi
  • Akçalı (Sosük) Köyü Kültür, Kalkındırma Birlik ve Dayanışma Derneği Üyesi
Sosyal ve sportif etkinlikler komitesi Başkanı 1961 yılında doğmuştur. Orta ve lise öğrenimi İstanbul’da, tıp öğrenimini ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde görmüştür. İngilizce ve Almanca bilmektedir. AKUT kurucu Başkanı, TTB, Wadem ve ACEP üyesidir. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yrd.Doç.Dr. olarak görev yapmaktadır.
1964 yılında Kemaliye’de doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Kemaliye’de tamamlamış; 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuştur. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü - Uzmanlık Programını bitirmiştir. Halen bir bağımsız denetim şirketinde Sorumlu Ortak Baş Denetçi/Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.
1968 senesinde Stuttgart Almanya’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Almanya’ da görmüş olup, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. Özel bir şirkette İdari müdür ve teknik çevirmen olarak görev yapmaktadır.
1966 İstanbul’da doğmuştur. İlkokul 3. Sınıfa kadar Kemaliye’de, daha sonra ilkokul, ortaokulve lise eğitimini İstanbul’da görmüştür. Sahibi olduğu Ateş İplik San. ve Tic. Ltd. şirketindeçalışmaya devam etmektedir. 18. Dönem İTO komite seçimlerine Elyaf ve İplik komitesindenİTO meclis üyeliğine seçilmiştir. İTO meclis üyeliği halen devam etmektedir. Bunun dışındabirçok STK ve iş adamları derneğine üyelikleri bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.
1963 Kemaliye Apçağa’da doğmuştur. İlk, orta Kemaliye’de, lise öğrenimi ise İstanbul’da görmüştür. 09 Eylül Üniversitesi İşletme mezundur. KEFTUD ve Apçağa Derneklerine üyedir. Şirketi olan Uydu Tekstil A.Ş.de çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
İsmail YÜCEL
M.Ferudun ÇELİKMEN
Aytül Erdaloğlu
Ayşe KARAUSTA
Mehmet YURDAKUL
Bekir Taner ATEŞ
Müştak AĞRİKLİ

Yönetim Yedek Üyeler
Fatih ÇETİNKAYA
Ahmet Rıfat YETKİN
Etem KILIÇ
Mehmet Ali KALKULOĞLU

Denetim Asil Üyeler
Salih YILMAZ
Günhan ÜNSAL
Ömer KESGİNKILIÇ

Denetim Yedek Üyeler
Mustafa Tamer AKSOY
Rıza ERMAN