Belli aralıklarla vakfımızın amaçları doğrultusunda farklı konu başlıkları ile eğitim seminerleri ve paneller düzenlemekteyiz. Bugüne kadar düzenlediğimiz seminer ve paneller şöyledir:

Dut semineri

Dut’un hem yörenin geleneksel doğal dokusundaki yerini sürdürmesi hem de ekonomik bir değer olarak ortaya çıkarılması ve bu gayeye yönelik bir birliğin oluşturulması için, ilki 24/02/2007 tarihinde İstanbul’da diğeri ise 21/04/2007 tarihinde Kemaliye’de olmak üzere iki seminer düzenlenmiştir. Bu seminerler de Köy Muhtarlarının, Köy Dernek Başkanlarının ve dut üreticisi hemşehrilerimizin, konu ile ilgili akademisyen ve kamu görevlileriyle buluşturulması sağlanmıştır.

Özgün Mimariyi koruma

2012 yılı şenliklerinde Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof.Dr. Balanlı, Yrd.Doç.Dr. Zafer Akdemir, KEMAV Başkanı İsmail Yücel, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar ve HAAMYO Eski müdürü Dr. Cihat Özgenel’in katkıları ile “Özgün Mimariyi Koruma”konulu panel düzenlenmiştir.

Kültürel Mimari Değerler ve Kemaliye

03 Nisan 2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryumunda yerel ustaların da katılımı ile “Kültürel Mimari Değerler ve Kemaliye” konulu panel ve sergi gerçekleştirilmiştir. Vakfımız bu etkinliğe 1.500.-TL maddi katkı sağlamıştır.

Halk sağlığı – Kadın Hastalıkları – Doğum

20 ve 21 Nisan 2017 tarihlerinde Kemaliye’de, lise ve üniversite gençleri ile kadınlara yönelik halk sağlığı, kadın hastalıkları ve doğum konulu konferanslar düzenlenmiştir.
Konferanslar Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Akın tarafından verilmiştir.

İlgili haber için tıklayınız.

Kadına şiddet – Çocuk İstimarı

Vakfımızın kuruluş amaçları doğrultusunda her yıl Kemaliye ‘de gerçekleştirilen eğitim konferansları çerçevesinde ilk, ortaokul ve lise öğrencileri ile ayrıca kadınlarımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere 20 Nisan 2018 tarihinde Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Rukuye Aylaz ve  Yrd.Doç.Dr. Emriye Hilal Yayan sunumlarında “Kadına şiddet” ve “Çocuk istismarı” konulu konferanslar düzenlemiştir.