2003 yılından itibaren Kemaliye ve köylerinin ağaçlandırılmasını sağlamak, kuraklığın beraberinde getireceği tehlikenin bilinçlerde yer etmesi, eskiden beri var olan su kültürünü geleceğe aktarmak ve çevre ile doğal yaşamı korumak üzere vakfımız her yıl düzenli bir şekilde eğitim amaçlı etkinlikler düzenlemektedir.

Ağaçlandırma

Orman Genel Müdürlüğünden temin edilen değişik türde fidanların yöremizde ve bazı köylerimizde dikimine yönelik iki aşamalı ağaçlandırma çalışması ile başlayıp Kemaliye ve köylerinin ağaçlandırılması amaçlanmıştır. Kırkgözmevkiide “KEMAV Hatıra Ormanı” alanı tespit edilerek ilkokul, orta ve lise öğrencilerinin katılımlarıyla ilkbaharda ağaçlandırmalar yapılmaktadır. 2017 yılında “KEMAV Hatıra Ormanı” ‘nı genişletmek ve yeni ağaçlandırmalar yapmak üzere başka alanlar tespit edilmiştir.

Ağaçlandırma çalışmalarımızın en yeni etkinliği ise 2017 yılında Topkapı İlköğretim öğrencilerinin performans değerlendirme dersi çerçevesinde KEMAV Oyun Parkı alanında gerçekleştirilen  ağaçlandırma KEMAV Ağaç Şenliği’dir. Öğrenciler  etkinlik kapsamında 70 adet çam ağacının kendi adlarına dikmiştir. Proje kapsamında her öğrenci diktiği ağacın bakımını takip ederek performans değerlendirme ders notunu bu projeden alacaktır. Amacımız çevre bilincini öğrencilere kazandırmak, sürekliliğini sağlamak ve sorumluluk kazandırmaktır.

Doğa Tarihi Müzesi

Kemaliye’miz de bir doğa tarihi müzesi kurulması için vakfımızca değerli hemşerimiz Prof.Dr.Ali Demirsoy öncülüğünde TÜBİTAK nezdinde gereken girişimlerde bulunulmuş, konuyla ilgili çabalara gereken desteğin verilmesine devam edilerek Hacı Ali Akın Meslek Yüksek Okulu binasında Türkiye’nin tek doğa tarihi müzesi oluşturulmuştur.

Su Kültürü

Kemaliyemizden, tüm ülkemize yayılması dileği ile dünyamızın başına bela olan çöplere karşı mücadele başlatıyoruz.”Kullan at pet şişe” ve “naylon poşet” tüketimini kısıtlama adına farkındalık için ilk adım olarak KEMAV vakfımızın yaptırdığı pankartları astık.2. adım yıllarca kullanılabilecek,sağlam,şeffaf,sağlıklıtritan suluklar(içindeki suya pet şişeler gibi bpa benzeri zehirli maddeler sızdırmayan) ve yine naylon poşetler yerine çok kullanımlık pazar torbalarını vakfımız insanımızın hizmetine sunacak.Tüm hemşerilerimizin desteği ile ancak başarılı olabiliriz.Bu kampanyanın en büyük yararlarından biride pırlanta memleketimizdeki buz gibi kaynak suyu olan çeşmelerimizin mahzunluğundan kurtarılması,onarılması,su kaynaklarının yerel yönetimler ve mülki idare tarafından rehabilitasyonu olacaktır..