Şenliklerimiz çerçevesinde, “Doğanın Ritmi Kemaliye” ile “Köyler Çocuklarındır” projeleri, Kemaliye Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile çok değerli öğretmenlerimizin rehberliğinde, çok kısa bir zaman içinde hazırlanarak yapılan çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik.
“Köyler Çocuklarındır” projesine Kabataş, Karakoçlu ve Salihli köylerimizdeki kardeşlerimizin yüreklerini ve sevgilerini katarak, Kemaliye’li olan Ahmet Kutsi Tecer’in “Orda bir köy var uzakta” şarkısını öğrenerek sunmuşlardır.
“Doğanın Ritmi Kemaliye” projesi kapsamında ise Kemaliyeli öğrenciler merkezden yetenekli arkadaşlarımızın da destekleriyle, bir halk ezgisi olan “Ederlezi” yi öğrenerek sunmuşlardır.
Atölye çalışmasının amacı:
Evrende hem bir bütünün parçası, hem de birbirine bağımlı tek bir sistem halinde hareket eden ritmik akış, insan bedeninde de varlığını göstermektedir. Bu keşif özellikle ilkokul birinci ve ikinci kademe öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimi için büyük önem arz etmektedir.
Bu önem göz önüne alınarak; Doğa’nın Ritmi Kemaliye Projesi kapsamında yapılan çalışmada, halk ezgisi Ederlezi eseri eşliğinde, orff çalgıları ve beden perküsyonu kullanılmıştır. Çalışma çocukların ritim duygularının yanı sıra, tıpkı evrendeki düzen gibi hem bireysel hem de bütünsel uyumu yakalamaları amaç edinmiştir.
Bu güzel çalışmanın görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik.
Previous reading
Kutlama
Next reading
Bașbağlar Katliamının 28. Yıl Dönümü