Köyler Çocuklarındır

Şenliklerimiz çerçevesinde, “Doğanın Ritmi Kemaliye” ile “Köyler Çocuklarındır” projeleri, Kemaliye Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleri ile çok değerli öğretmenlerimizin rehberliğinde, çok kısa bir zaman içinde hazırlanarak yapılan çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik.
“Köyler Çocuklarındır” projesine Kabataş, Karakoçlu ve Salihli köylerimizdeki kardeşlerimizin yüreklerini ve sevgilerini katarak, Kemaliye’li olan Ahmet Kutsi Tecer’in “Orda bir köy var uzakta” şarkısını öğrenerek sunmuşlardır.
“Doğanın Ritmi Kemaliye” projesi kapsamında ise Kemaliyeli öğrenciler merkezden yetenekli arkadaşlarımızın da destekleriyle, bir halk ezgisi olan “Ederlezi” yi öğrenerek sunmuşlardır.
Atölye çalışmasının amacı:
Evrende hem bir bütünün parçası, hem de birbirine bağımlı tek bir sistem halinde hareket eden ritmik akış, insan bedeninde de varlığını göstermektedir. Bu keşif özellikle ilkokul birinci ve ikinci kademe öğrencilerin sosyal ve bilişsel gelişimi için büyük önem arz etmektedir.
Bu önem göz önüne alınarak; Doğa’nın Ritmi Kemaliye Projesi kapsamında yapılan çalışmada, halk ezgisi Ederlezi eseri eşliğinde, orff çalgıları ve beden perküsyonu kullanılmıştır. Çalışma çocukların ritim duygularının yanı sıra, tıpkı evrendeki düzen gibi hem bireysel hem de bütünsel uyumu yakalamaları amaç edinmiştir.
Bu güzel çalışmanın görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik.

Bașbağlar Katliamının 28. Yıl Dönümü

Bugün Bașbağlar Katliamının 28. Yıl Dönümü
Milletimizi bölmek, parçalamak isteyen hainlerin, masum insanlarımızı katledişlerinin acısını bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz.
Başbağlar da yitirdiğimiz hemşehrilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Başsağlığı

Mütevelli heyet üyemiz Namık Kemal Bilge vefat etmiştir. Cenazesi bugün (15.06.2021) saat 16.00’da Beşiktaş Sinanpaşa Camiiden kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

 

 

Kemaliye (Eğin)’imiz UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine Eklendi

Kültür ve Turizm Bakanı Sn. @MehmetNuriErsoy ‘a , Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Sn.Gökhan Yazgı’ya, Belediye Başkanımız Mehmet Karaman’a ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz.
KEMAV
Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı
TÜRKİYE’NİN İKİ KÜLTÜR VARLIĞI DAHA DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE
Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki kültür varlığı sayısı 85’e yükseldi.
Erzincan Kemaliye Tarihî Kenti ile Mardin Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları da Dünya Geçici Miras Listesi’ne eklendi.
Türkiye’nin 2020 yılında güncellenen listede 83 varlığı bulunuyordu.
Kemaliye Tarihî Kenti
Kemaliye ilçesi, tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları üzerinde bulunan kendisine özgü kent dokusu, mimarisi ve özgün evleri ile öne çıkıyor.
Doğayı yapılaşmada temel unsur olarak gören bir anlayışla topografyaya oturan yerleşim, Fırat Nehri’nden itibaren yükselen üç ana sekiden oluşuyor. Fırat Nehri, kentsel mekân kurgusunu ve mimariyi etkilemiş; yerleşim birimleri bu etkiye göre oluşturulmuş ve tasarlanmış durumda.
Kemaliye yerleşim bütününün ayrılmaz bir parçası olan ve tüm uzunluğu ile yaklaşık 35 kilometre olan Karanlık Kanyon da nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşıyor.
Bu haliyle Karanlık Kanyon dünyadaki ilk beş derin kanyon arasında yer alıyor.
Karanlık Kanyon, gerek jeolojik yapısıyla, gerekse sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş “Taş Yol” u ile istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip. 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yol, 400-500 metre yüksekliğe sahip büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşuyor ve dünyadaki “Tehlikeli Yollar” kategorisinde bulunuyor.
Kemaliye yerleşim merkezine 4-5 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisi’nde de eski Türk izlerine rastlanıyor.
Dilli Vadisi içerisinde yer alan petroğlifler ve damgalar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen veriler Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeriyor.
Midyat Çevresi (Tur Abdin) Geç Antik ve Ortaçağ Kilise-Manastırları
Hıristiyanlığın erken dönemlerinden itibaren yoğun imar faaliyetinin yaşandığı manastır mimarisinin erken örneklerini sunan Tur Abdin Bölgesi, tarih boyunca Süryani Ortodoks cemaati ile ilişkilendirilebilen yeni ve kendine özgü bir mimari dilin ortaya çıkışına tanıklık ediyor.
Bir kireçtaşı plato olan Tur ʿAbdin, çeşitli dönemlere ait yaklaşık seksen köy ve yetmiş manastırın yer aldığı eşsiz bir kültürel peyzaja sahip.
Seri adaylık için seçilen manastır ve kiliseler ise, Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi (Yoldath Aloho), Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi.
Bazı ortak özelliklere sahip olan ve 6 ile 8’inci yüzyıllara tarihlenen bu yapılar bölgenin karakterinin bir bütün olarak anlaşılmasını sağlıyor. Çevresindeki teraslı üzüm bağları, zeytin ve badem ağaçları ile etkileyici bir peyzaj oluşturuyor.
Türkiye’deki farklı inançlara ait zengin kültürel mirasa da önemli bir örnek teşkil ediyor.