Kemaliye (Eğin)’den Geleneksel Giyim Kuşam Derlemeleri

150.00

Günümüzde Kemaliyemiz’in unutulmaya yüz tutmuş bu zengin giyim kuşam hazinesini doğru bir şekilde anlatabilmek amacıyla vakfımızın Kültürel etkinlikler komite başkanı Kadriye Ayda Ünal, seneler içerisinde KEFTUD, ÇEKÜL ve KEMAV STK’larında yapmış olduğu çalışmaları ve birikimlerini belgelemek ve gelecek nesillere aktarmak üzere kitaplaştırmıştır.

Kategoriler: Etiketler: ,

Açıklama

Kemaliye (Eğin)’de giyim kuşam, gerek coğrafı konum itibariyle ipek yolu ve Karadeniz-Mezopotamya ticaret eksenlerinin kesiştiği bir kavşakta bulunması, gerekse İstanbul ile olan ilişkisi nedeniyle çeşitliliklerden etkilenerek sayısız varyantlarla folklor malzemesi içeren bir özellik arz eder. Zaman içinde bağlı olduğu Elazığ, Malatya ve en son Erzincan illerinin folklorik etkisi yadsınamaz. Gaziantep, Kahramanmaraş ve Diyarbakır illerinden giyim kuşam konusunda etkilenme olduğu da yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Kemaliye (Eğin) bu sayısız etkileşime rağmen özgün folklorünü üretmiştir. Günümüzde ise kentimizin unutulmaya yüz tutmuş bu zengin giyim kuşam hazinesini doğru bir şekilde anlatabilmek amacıyla vakfımızın Kültürel etkinlikler komite başkanı Kadriye Ayda Ünal, seneler içerisinde KEFTUD, ÇEKÜL ve KEMAV STK’larında yapmış olduğu çalışmaları ve birikimlerini belgelemek ve gelecek nesillere aktarmak üzere kitaplaştırmıştır.

Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Kültür yayınıdır.

Yazarı: Kadriye Ayda Ünal
Sayfa sayısı: 96
Yayın tarihi: 2013