KEMAV bugün 30’u aşkın Kemaliye sevdalısı ile Erzincan Kültür Merkezi’nde çalışma toplantısı yaptı.
KEMAV Ankara Kemaliye Platformu toplantısında oluşturulan iletişim, bilim, hukuk ve çevre komiteleri birlikte ve ayrı ayrı toplantılar yaptı.
Toplantılarda, Kemaliye’deki maden tehdidi başta olmak üzere çevre sorunları ele alındı ve özellikle açık ocak maden işletmeciliği gibi Kemaliye’nin önündeki ileriye dönük tehditler değerlendirildi.

Bu tedbirlere yönelik farkındalık oluşturabilecek ve Kemaliye’nin bekası için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Bugünkü çalışmalar önümüzdeki hafta 21 Aralık 2019 tarihinde yapılacak toplantıda eylem planlarına dönüştürülecek ve ilgili kurumlara yapılacak müracaatlara son hali verilecek.

Previous reading
Basın Açıklaması
Next reading
Ziyaret