2017 yılında, “Kemaliye Akçalı Köyünde Geleneksel Konutların Mimari özellikleri ve koruma sorunları” başlığı ile tez çalışması devam etmektedir. Tamamlandığında Vakfımız merkezinde sunumu gerçekleştirilecektir.

Kemaliye’deki tırmanış rotalarını da içeren “Doğan Palut – Türkiye Kaya tırmanış rotaları” adlı kitaba maddi destek sağlanmıştır

19-22 Ekim 2017 tarihleri arasında vakfımız ve Yön Sanat Evi işbirliğinde 1. Kemaliye Tiyatro Festivali gerçekleştirilmiştir.

‘KEMAV Ağaç Şenliği’ adıyla Topkapı Köyü İlköğretim öğrencilerinin performans değerlendirme dersine dahil edilmiştir.

Merhum Fevzi Akfırat’ın Vakfımızın kuruluşunda sağladığı büyük desteği yad etmek üzere şükranlarımızı ifade eden tabela yaptırılmıştır.

Previous reading
2017
Next reading
2017