Nisan 2012 de Yıldız Teknik Üniv. Mimarlık Fakültesinin Kemaliye özgün mimarisiyle ilgili çalışmalarıyla ilgili, yerel ustalarımızın da katıldığı ve Üniversite Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen bilimsel sunum,

Gurbet te ki köy derneklerinin toplantı ve seçimlerine katılım,

İstanbul/Fatih Kıztaşı’nda ki Erzincan Kültür Merkezinin binası 29 yıllığına kiralanmış ve bir yıl sonra güçlendirme çalışmaları tamamlanarak KEMAV, KEFTUD, ERSİAD ve EKEV tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

 

Previous reading
2012
Next reading
2011