2008 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğretim  Üyesi Sayın Zöhre Bulut tarafından yürütülen  Kemaliye ve yakın çevresinin Alternatif Turizm kapsamında Rekreasyonel Turizm potansiyeli adlı tez çalışmasının kitap olarak basımı Vakfımız tarafından üstlenilmiştir.

Previous reading
2010
Next reading
2007