Dut’un hem yörenin geleneksel doğal dokusundaki yerini sürdürmesi hem de ekonomik bir değer olarak ortaya çıkarılması ve bu gayeye yönelik bir birliğin oluşturulması için , ilki, 24/2/2007 de İstanbul da diğeri ise 21/4/2007 de Kemaliye de olmak üzere iki seminer düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü (UNDP) her yıl gençlik alanında en iyi çalışmalara verilen ödül 2007 yılında ki Doğa Sporları Şenliğine verilmesi uygun görülmüştür.

Dünya Gençlik Merkezi ile yapılan ortak çalışma doğrultusunda 16 yabancı ülke gencinin İlçemizde kamp yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu guruptan 3 genç daha sonra Doğa Sporları Şenliğine katılarak aktif olarak çalışmışlardır.

Previous reading
2008
Next reading
2005