Sevgili Kemaliyeliler,
Değerli Hemşehrilerimiz,

Kemaliye ve yöresinin içme sularını, doğal güzelliklerini tehdit ettiğini değerlendirdiğimiz, Ağıl, Dilli ve Harmankaya köyleri bölgesinde gerçekleşen altın arama faaliyetlerine karşı gurbette ve yöremizde yaşayan hemşehrilerimizin gösterdiği tepki ve hassasiyeti saygı ve takdirde izliyoruz.

KEMAV olarak yöremizin doğal güzelliklerinin karşı karşıya kaldığı tehditleri biliyoruz ve bu tehditlere karşı doğru tedbirleri almak için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Bu çerçevede, 17 Ekim 2019 tarihinde Kemaliye’de gerçekleştirdiğimiz toplantı ile, insanlarımızın konuyla ilgili doğru bilgilendirilmesine, eksik ve yanlış bilgilerinin giderilmesine ve konunun daha sağlıklı bir zeminde görüşülmesine katkı sağlanmıştır.

Yürüttüğümüz bu çalışmalarının sonucunda elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, konuyu yargıya taşımaya yönelik hazırlıklarımız da devam etmektedir.

Bazı Hemşehrilerimiz tarafından söz konusu altın madeni arama çalışmaları ile ilgili bireysel ve birlikte bir takım faaliyetlerde bulunulduğu ve bu amaçla da ‘Kemaliye Çevre Platformu’ gibi bir takım platformlar oluşturulduğu görülmektedir.

Bireysel veya birlikte yürütülen bu çalışmalar kapsamında; bir takım siyasi oluşum ve organizasyonlarla birlikte hareket edilmesi, hemşehrilerimizin ‘siyasi duruşu ve görüşü belli bir takım miting ve toplantılarda Kemaliye adına eyleme davet edilmesi’ gibi siyasi içerik ve nitelikteki ifade ve söylemlerden özenle kaçınılması gerekmektedir.

Ata yadigarı ve evlatlarımızın emaneti olan bu toprakların kirletilmemesi ve korunması tamamen siyaset üstü bir konudur. Siyasi istismarlara açık mecralardan özenle kaçınmak haklı davamızın bekası için bir zorunluluktur.

Ayrıca, önümüzdeki günlerde İstanbul ve Ankara’da da çözüm odaklı istişare toplantıları düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu toplantıların duyuruları ayrıca yapılacaktır.

Haklı ve güçlü olduğumuz, saygı gören duruşumuza gölge düşürecek, bizi zayıflatacak girişimlere karşı hemşehrimizin daha duyarlı olacağına olan inancımız tamdır.

Saygıyla duyurulur.

 

Previous reading
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Next reading
Ziyaret